Cykelbanevagnsförslag till Kristoffer Tamsons i Landstinget i Stockholm

 

Stunderna i valstugan ger fina samtal med väljare från alla läger. En del har uppfattningar huggna i sten och då kan man lika gärna hålla tyst, le och nicka. Än fler (tack och lov) är öppna för diskussioner och många har genomtänkta förslag.

Läs noga här Kristoffer Tamsons.
En person berättade om cykelbanevagnar i andra länder. Man tar cykeln på pendeln och tunnelbanan en bit och cyklar resten. I rulltrapporna finns ett spår för cykeln.
Så denna persons och mitt förlag är alltså – häng på en cykelvagn på pendel- och tunnelbanetågen samt ”spåra” i trappor och rulltrappor.

Som du vet Kristoffer kandiderar jag till Landstinget. Vi kunde ta en kaffe, tala om saken och få det gjort ganska så snart. Glöm inte att kryssa mig! #norrmalmsmoderaterna#08pol #svpol #val2018

 

Plats 16 – Helena Johansson Sigander

Lämna kommentar Dela inlägget:

Elfordon ska man betala själv

Min uppfattning är att elcyklar och elbilar till privatpersoner inte ska skattesubventioneras. Det är nyttigt att cykla med vanlig cykel och de som köper Tesslor har råd att betala själva.

Däremot bör en avsevärd ekonomisk styrning göras mot forskning och produktion av elfordon lämpliga för vanliga löntagares plånböcker.

Vilken slags el som ska finna i elstolpar och andra laddningsstationer måste snarast utredas.

 

 

 


Jag kandiderar till Landstinget. Kryssa mig.
Helena Sigander, författare, regissör, fil.mag.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Miljökonsekvenser nära dig kan vi inte bortse från – längre

Vilka miljökonsekvenser blir det i stockholmsområdet om Golfströmmen saktar ned än mer? Vad kommer att hända med Mälardalens vatten, inom kort – i framtiden? (Stockholms dricksvatten) Hur ser vår försörjning ut framöver med kommunikation, mat, el?
Framtidsscenarier måste initieras för regionen och riket, Norden och Världen. Bråttom!

Jag kandiderar till Landstinget i Stockholm.
Kryssa mig.
Helena Sigander, författare, fil.mag.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Politikers uppgift är inte att styra fritiden

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm. 

Möjligheter till rekreation i skog och i parker, vinter – och sommarsport och bad är nödvändigt för psykisk och kroppslig hälsa. Politikers uppgift är inte att styra fritiden utan ge möjlighet till en varierad sådan i nuvarande bebyggelse med upprustning av spelplaner, rid- och cykelvägar och bad, och genom ekonomisk styrning i planering av nya områden.
Kryssa mig om du delar denna syn på politikernas uppgift.   Helena Sigander, fil. mag, författare

Lämna kommentar Dela inlägget:

Ungdomars psykhälsa kan förbättras med kultur på recept

Jag är kandidat till Landstinget   
i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.

Prio: Eftersom det inte är roligt att vara ledsen – psykiska problem ökar bland unga i Sverige – bör satsningar göras på kultur på recept, vilket gett resultat där det prövats.

En utbildning av kulturguider bör initieras. Kulturguiderna skulle kopplas till psykhälsan.

Kryssa mig den 9 september 2018 om du delar mina förslag om detta.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Lagreglering av paraplyläkare nödvändigt!

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.

Prio: Multisjuka bör ha en paraplyläkare som förutom sin egen behandling av patienten kontinuerligt följer andra läkares ordinationer för patienten.

Utförligt om nödvändigheten av en lagreglering av detta skriver Gunnar Akner, professor i geriatrik, DN Debatt 23 juli.

Kryssa mig den 9 september 2018 om du har samma åsikt som jag i frågan.

Lämna kommentar (1 st) Dela inlägget:

Jag – kandidat till Landstinget – väljer frihet som bästa ting

Jag är kandidat till Landstinget och vill sitta i kulturnämnden.
Lär känna mig så att du vill kryssa mig den 9 september.

Mina tre i topp av förebilder är:

1. kvinnorna i LKPR (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt) vilken upplöstes 16 september 1921 då målet uppnåtts,

2. dövblinda Helen Keller (död 1968).

3. iranska människorättsaktivisten advokaten Nasrin Sotoudeh, just nu fängslad för sitt beskydd av kvinnor som tar av sig slöjan.

På mitt nattygsbord ligger: fransk svensk ordbok, August Strindbergs brev 1902-1907, Novellmästarnas antologi Alla tiders brott och Svensk Historia 1900-talet.

Jag har aldrig ljugit om att jag läst en klassiker utan varit öppen med att jag enbart kommit igenom en och en halv bok av hyllmetern På spaning av den tid som flytt.(Marcel Proust).

Senaste film på bio: The Post. På teve: Den turkiska filmen om katter i Istanbul.

Vad jag skrattat åt senast: denna ljuvliga badsommar som är gratis för alla. 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Sjukjournalen ska doktorn ha tillgång till – även om man ligger i koma!

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.

Prio: Ens sjukjournal bör bli tillgänglig för vårdnadshavare som omfattas av sjukförsäkringssystemet, i hela landet, även i koma.

Vårdcentraler och mottagningar som ger sprutor inför utlandsresor och mot fästingar  bör ha samma tillgänglighet.

Kryssa mig den 9 september 2018 om du, som jag, tycker att detta är viktigt.   

Lämna kommentar Dela inlägget: