Cykelbanevagnsförslag till Kristoffer Tamsons i Landstinget i Stockholm

 

Stunderna i valstugan ger fina samtal med väljare från alla läger. En del har uppfattningar huggna i sten och då kan man lika gärna hålla tyst, le och nicka. Än fler (tack och lov) är öppna för diskussioner och många har genomtänkta förslag.

Läs noga här Kristoffer Tamsons.
En person berättade om cykelbanevagnar i andra länder. Man tar cykeln på pendeln och tunnelbanan en bit och cyklar resten. I rulltrapporna finns ett spår för cykeln.
Så denna persons och mitt förlag är alltså – häng på en cykelvagn på pendel- och tunnelbanetågen samt ”spåra” i trappor och rulltrappor.

Som du vet Kristoffer kandiderar jag till Landstinget. Vi kunde ta en kaffe, tala om saken och få det gjort ganska så snart. Glöm inte att kryssa mig! #norrmalmsmoderaterna#08pol #svpol #val2018

 

Plats 16 – Helena Johansson Sigander

Lämna kommentar Dela inlägget:

Elfordon ska man betala själv

Min uppfattning är att elcyklar och elbilar till privatpersoner inte ska skattesubventioneras. Det är nyttigt att cykla med vanlig cykel och de som köper Tesslor har råd att betala själva.

Däremot bör en avsevärd ekonomisk styrning göras mot forskning och produktion av elfordon lämpliga för vanliga löntagares plånböcker.

Vilken slags el som ska finna i elstolpar och andra laddningsstationer måste snarast utredas.

 

 

 


Jag kandiderar till Landstinget. Kryssa mig.
Helena Sigander, författare, regissör, fil.mag.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Miljökonsekvenser nära dig kan vi inte bortse från – längre

Vilka miljökonsekvenser blir det i stockholmsområdet om Golfströmmen saktar ned än mer? Vad kommer att hända med Mälardalens vatten, inom kort – i framtiden? (Stockholms dricksvatten) Hur ser vår försörjning ut framöver med kommunikation, mat, el?
Framtidsscenarier måste initieras för regionen och riket, Norden och Världen. Bråttom!

Jag kandiderar till Landstinget i Stockholm.
Kryssa mig.
Helena Sigander, författare, fil.mag.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Politikers uppgift är inte att styra fritiden

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm. 

Möjligheter till rekreation i skog och i parker, vinter – och sommarsport och bad är nödvändigt för psykisk och kroppslig hälsa. Politikers uppgift är inte att styra fritiden utan ge möjlighet till en varierad sådan i nuvarande bebyggelse med upprustning av spelplaner, rid- och cykelvägar och bad, och genom ekonomisk styrning i planering av nya områden.
Kryssa mig om du delar denna syn på politikernas uppgift.   Helena Sigander, fil. mag, författare

Lämna kommentar Dela inlägget:

Ungdomars psykhälsa kan förbättras med kultur på recept

Jag är kandidat till Landstinget   
i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.

Prio: Eftersom det inte är roligt att vara ledsen – psykiska problem ökar bland unga i Sverige – bör satsningar göras på kultur på recept, vilket gett resultat där det prövats.

En utbildning av kulturguider bör initieras. Kulturguiderna skulle kopplas till psykhälsan.

Kryssa mig den 9 september 2018 om du delar mina förslag om detta.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Lagreglering av paraplyläkare nödvändigt!

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.

Prio: Multisjuka bör ha en paraplyläkare som förutom sin egen behandling av patienten kontinuerligt följer andra läkares ordinationer för patienten.

Utförligt om nödvändigheten av en lagreglering av detta skriver Gunnar Akner, professor i geriatrik, DN Debatt 23 juli.

Kryssa mig den 9 september 2018 om du har samma åsikt som jag i frågan.

Lämna kommentar (1 st) Dela inlägget:

#metoo öppnar Pandoras ask

Kvinnor har fått nog av sämrebehandling. #metoo genomsyrar samhället från och med för ett tag sedan och det finns inte någon väg tillbaka. Pandoras ask är öppnad.
Där det inte är möjligt att lagstifta för ett jämställt beteende är det dags att kartlägga ojämställdheten så att de ojämställda får upp ögonen för sin blinda intolerans och ändrar sitt tänkade och beteende.
I slentriantänkandet gror roten till ojämställdhet. Ett känt exempel på ett sådant tänkande är att medicinsk forskning riktar in sig på lindring för män i potensåldern. (Positiv särbehandling av män finns många exempel på. Skriv insändare om dem, gå in i ett jämställt parti och kräv engagemang och politiska beslut om jämställdhet. Lev rövare.)
De redan ställda kraven av 65 #metoo-grupper på vallöfte (DN. 6/3 2018)är att #metoos ögonöppnare används i statliga utredningar. Att utbildningar om sex- och samlevnad, etik och moral, ska börja i förskolan och fortsätta högt upp i utbildningskedjan till yrkeshögskolor och universitet. Kränkande trakasserier i hemmet, skolan, på arbetet, i det offentliga rummet ska anmälas och utredas med syfte att lagföra gärningsmän därför att ofredande är kriminellt.
Ett tryggt samhälle för alla är ett krav. Eget ansvar för sina gärningar är ett annat. Skyndsamhet med omdaningen är ett krav.

Hur ska det kunna bli jämställt i samhället?
1. Ekonomiska sanktioner är effektivt för genomförande av förändring.
Det borde bli kriminellt dels att dela ut skattemedel till ojämställda projekt som kunde vara film, teater, skolor, bygdegårdar, idrottsanläggningar, dels att ta emot skattemedel för ojämställda verksamheter och projekt.
2. Lagändringar som befrämjar jämställdhet av typen:
a)lika löner för lika jobb
b)delad föräldraledighet och att utbetalningskontot skiftar till den förälder som är hemma och tar hand om barnet
c) ekonomiundervisning om hur pensionssystem, bidragssystem, lön m m inverkar på den personliga ekonomin över tid för ungdomar, nytillkomna, personer utan förvärvsarbete

  1. krafttag, genom ekonomiska sanktioner, utvisningar, straff, mot ojämlika strömningar som förpassar delar av den svenska befolkningen till medeltida tänkade och värderingar.
    4. radering av kriminella gäng.Det är valtider. Det parti som lovar genomföra jämställdhet och visar det i handling får kvinnornas röster.
    ……………….
    Jag ställer upp för Landstinget i Stockholm. Kryssa mig gärna på Norrmalms landstingslista. 
    Jag driver bl.a. #metoo inom Moderaterna
Lämna kommentar Dela inlägget:

Döden kommer i ett saltkorns storlek

Fentanyl köper man på nätet och på gatan.
Det är synd.
Dess verkan rusar genom kroppen, är omskakande ”sjukt” häftig och varar inte så länge. Mer fentanyl behövs för den som fastnar på kroken.

Fentanyl är ett osäkert medel. Sammansättning kan variera och den farligheten har brukaren ingen aning om. Enligt Lisa Magnusson i DN 1/3 En dödlig lek med molekyler kan fentanylets styrka vara, utan att man anar det, 30 till 600 gånger starkare än heroin.
Fentanyl dödar.
Ett par korn kan räcka.
Ändå fortsätter försäljningen för det finns kryphål.
Svensk lagstiftning specialiserar vilket knark som är förbjudet. Det gör att en gnutta förändring i molekylerna gör ett olagligt medel lagligt. Det är synd. Det är inte heller acceptabelt.
Nolltolerans för knarkförsäljning ska införas så snart jag får bestämma. Om jag får bestämma …

Lämna kommentar Dela inlägget:

Knarkblommande Afghanistan

I Afghanistan krigar man och hindrar kvinnors friheter. Det är väldigt sorgligt och känns medeltida. Dessutom odlas vallmo – heroin.

Det går inte att “hjälpa” dessa människor till något annat. Många med mig är trötta på knarkets förödande verkan på det svenska samhället och tycker att svenskt bistånd dit kunde upphöra.
De afghanska bönderna tjänar mer pengar på knark än på vanliga grödor, läser man om och om igen. Hur det afghanska samhället totalt tjänar på det vet enbart klanledarna. Men eftersom bönderna odlar vallmo måste detta väl ändå berika de vanliga afghanernas vardag och liv?
Det är inte ironi när jag menar att kan de afghanska bönderna (majoriteten av befolkningen) hjälpa sig själva, behöver de inte biståndshjälp. Väljer den manliga befolkningen att leva kvar i ett till synes medeltida klansystem trots närvaro sedan decennier av det moderna samhället genom miljarder i bistånd, låt då förändringen till demokrati med mera komma inifrån afghanernas egna system, i sinom tid, om det någonsin blir så, på deras egen bekostnad.

Vad har vår beskäftighet där att göra?
För att skynda på en utveckling mot demokrati kunde man första  sluta köpa heroin och inte sälja vapen dit, frysa bankkonton med knarkpengar och instifta Magnitskyregler i Sverige och Europa, så att knarkkungarna i stort sett inte kan handla någonstans.

Hjälparbetare i Afghanistan som försöker skapa skola, vård, omsorg behandlas illa, ibland dödas de. Hjälparbetare är davidhjältar i kampen mot goliatklanernas dolda tentakler. Det är inte rätt mot dem att understödja verksamheter som inte leder till förändringar inom de närmsta hundra åren.

Afghanistan har fått svenskt socialbidrag länge. I Sverige förväntas svenska bidragstagare ganska omgående börja arbeta för sin egen försörjning skull. Och människor anstränger sig för att ordna sina liv. Om nu afghanska bönder lägger om sin produktion till heroin och tjänar bra, varför ska hjälparbetare riskera sina liv där och svenskarnas skattepengar rinna genom många, många fingrar utan att förändra någonting?

Afghanska män väljer själva. De ingår i en klan och de har mål i mun (liksom vikingarna hade det för 1000 år sedan, före nationalstatens tid). De ska inte ha några svenska pengar. De har egna. Den kvinnliga befolkningen tar stryk, liksom minoriteter och de som tycker fel. Det är synd. Men om inte männen märker misär, slaveri och närståendes krossade drömmar kan inget göras åt det med svenska kronor och idealism.

I Sverige behövs mer pengar till både polis och vård för att bekämpa knarket i Sverige. Svenska knarkare dör unga och oftast som kriminella, utslagna, bostadslösa med ofullbordade drömmar. Knarket föröder livet för familjer och anhöriga. Det är synd. I Sverige behövs satsas på:
1. knarkspaning med mål att lagföra knarkkedjorna från importörer och odlare till langarna på gatan.
2.rehabilitering av svenska knarkare.

Jag är inte mot bistånd. Jag är mot naiviteten i tron på ett “västerländskt” Afghanistan inom de närmsta hundra åren.

Lämna kommentar Dela inlägget: