Alla tiders brott

Det är alltid trevlig att ha blivit läst.
Nej –  det är JÄTTEROLIGT!

Novellmästarnas senaste (oktober 2018) antologi ALLA TIDERS BROTT har recenserats i DAST Magzine.

Härligt att vara ordförande i Novellmästarna när vår 20:e samling är ute och mottages nådigt.
Och i november kommer ALLA TIDERS BROTT ut som e-bok på Wela förlag.

 

ALLA TIDERS BROTT

Lämna kommentar Dela inlägget:

Cykelbanevagnsförslag till Kristoffer Tamsons i Landstinget i Stockholm

 

Stunderna i valstugan ger fina samtal med väljare från alla läger. En del har uppfattningar huggna i sten och då kan man lika gärna hålla tyst, le och nicka. Än fler (tack och lov) är öppna för diskussioner och många har genomtänkta förslag.

Läs noga här Kristoffer Tamsons.
En person berättade om cykelbanevagnar i andra länder. Man tar cykeln på pendeln och tunnelbanan en bit och cyklar resten. I rulltrapporna finns ett spår för cykeln.
Så denna persons och mitt förlag är alltså – häng på en cykelvagn på pendel- och tunnelbanetågen samt ”spåra” i trappor och rulltrappor.

Som du vet Kristoffer kandiderar jag till Landstinget. Vi kunde ta en kaffe, tala om saken och få det gjort ganska så snart. Glöm inte att kryssa mig! #norrmalmsmoderaterna#08pol #svpol #val2018

 

Plats 16 – Helena Johansson Sigander

Lämna kommentar Dela inlägget:

Elfordon ska man betala själv

Min uppfattning är att elcyklar och elbilar till privatpersoner inte ska skattesubventioneras. Det är nyttigt att cykla med vanlig cykel och de som köper Tesslor har råd att betala själva.

Däremot bör en avsevärd ekonomisk styrning göras mot forskning och produktion av elfordon lämpliga för vanliga löntagares plånböcker.

Vilken slags el som ska finna i elstolpar och andra laddningsstationer måste snarast utredas.

 

 

 


Jag kandiderar till Landstinget. Kryssa mig.
Helena Sigander, författare, regissör, fil.mag.

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Miljökonsekvenser nära dig kan vi inte bortse från – längre

Vilka miljökonsekvenser blir det i stockholmsområdet om Golfströmmen saktar ned än mer? Vad kommer att hända med Mälardalens vatten, inom kort – i framtiden? (Stockholms dricksvatten) Hur ser vår försörjning ut framöver med kommunikation, mat, el?
Framtidsscenarier måste initieras för regionen och riket, Norden och Världen. Bråttom!

Jag kandiderar till Landstinget i Stockholm.
Kryssa mig.
Helena Sigander, författare, fil.mag.

Lämna kommentar Dela inlägget:

 
 

Politikers uppgift är inte att styra fritiden

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm. 

Möjligheter till rekreation i skog och i parker, vinter – och sommarsport och bad är nödvändigt för psykisk och kroppslig hälsa. Politikers uppgift är inte att styra fritiden utan ge möjlighet till en varierad sådan i nuvarande bebyggelse med upprustning av spelplaner, rid- och cykelvägar och bad, och genom ekonomisk styrning i planering av nya områden.
Kryssa mig om du delar denna syn på politikernas uppgift.   Helena Sigander, fil. mag, författare

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Ungdomars psykhälsa kan förbättras med kultur på recept

Jag är kandidat till Landstinget   
i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.

Prio: Eftersom det inte är roligt att vara ledsen – psykiska problem ökar bland unga i Sverige – bör satsningar göras på kultur på recept, vilket gett resultat där det prövats.

En utbildning av kulturguider bör initieras. Kulturguiderna skulle kopplas till psykhälsan.

Kryssa mig den 9 september 2018 om du delar mina förslag om detta.

Lämna kommentar Dela inlägget:

 

Lagreglering av paraplyläkare nödvändigt!

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.

Prio: Multisjuka bör ha en paraplyläkare som förutom sin egen behandling av patienten kontinuerligt följer andra läkares ordinationer för patienten.

Utförligt om nödvändigheten av en lagreglering av detta skriver Gunnar Akner, professor i geriatrik, DN Debatt 23 juli.

Kryssa mig den 9 september 2018 om du har samma åsikt som jag i frågan.

Lämna kommentar (1 st) Dela inlägget:

 

Omedelbar psykvård – en rättighet!

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm.
Alla arbetsföra ska arbeta. Men är man sjuk ska man få adekvat vård och rehabilitering.
Kryssa mig gärna om du har samma prio som jag 

A Omedelbar psykvård.
B Individualiserad vård av personer med PTSD och utbrändhet
C Utbildning av skolsköterskor/läkare att hantera offer för sexövergrepp

Landstinget har en budget på 80 – 100 skattemiljarder – vår försäkring när vi behöver hjälp!

  1. a) Det är inte acceptabelt att en enda psyksjuk person tar livet av sig eller begår brott pga nekad vård.
  2. b) Posttraumatiskt stressyndrom är komplext. Rehabiliteringen har flera steg med stabilisering som början, senare fokus på traumat. Konstupplevelser kan hjälpa genom processen. Därför kvalificerad kultur på recept.
  3. c) Det är viktig att barn/ungdomsoffer för sexövergrepp inser att de blivit utsatta för brott. Välutbildad vårdpersonal på skola och vårdcentraler för själslig och kroppslig vård ska finnas tillgänglig för varje utsatt flicka och pojke.
Lämna kommentar Dela inlägget: