Skolleda kan bli guldgruva!

Alla barn ska inte bli advokater, hjärnspecialister, poliser och lärare. Somliga kan bli undersköterskor, busschaufförer, hissmekaniker och golvläggare. Det vill säga yrken som inte kräver akademiska poäng.
Många skolbarn blir trötta av skolan i grundskolan. De skolkar, dräller på stan och lever i riskzonen för att hamna snett.
Varför inte göra en översyn av skolan och ändra skollagen till förmån för ALLA skolbarn.

Vissa ungdomar som inte vill studera får gå anpassad studiegång i dag i skolan. Det är skamligt att hamna där. Det betyder att man slipper skolan och får “vara någonstans” med en handledare under massor av dyrbara timmar. Detta är förstås rena slöseriet. Anpassad skolgång leder ingenstans och eleverna känner sig dumma.

Varför inte göra skolan flexibel?
De barn som inte ska bli akademiker, kunde redan i 7:an få yrkesinriktad undervisning med praktik. Vid 9:ans slut skulle en flicka eller pojke ha en praktisk yrkesutbildning som t.ex. golvläggare. En golvläggare tjänar drygt 30 000 kronor i månaden. En ungdom som jobbar som golvläggare i tio år och kanske bor hemma, har en bra slant i fickan den dagen då denne skulle vilja göra något annat.
Komvux finns. Universitet finns. Polishögskolan finns liksom vårdskolor och folkhögskolor. Vid 26 års ålder finns det gott om tid att bli åklagare, doktor och veterinär eller, för dem som blev hårfrisörer och vill byta livsstil, finns det gott om tid att bli golvläggare.

För utrikesfödda skolelever skulle detta, också, var guld värt.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Skollagen bör skrivas om i många stycken!

skolbarnÄntligen gör regeringen något konstruktivt i demokratisk anda. Flickor och pojkar ska kunna visas i samma skolsal. De ska vistats i samma rum. Pojkars särbehandling ska ha ett slut. Deras företräde i skolrummet, i världen – är ett påhitt.
Skollagen ska ge rätt till undervisning för elever, inte för hur de är skapta under midjan.

Nu hoppas jag att riksdagen i en friserad skollag slår fast att skolledningar också anmodas ta modern forskning på allvar angående början på skoldagen. Barn i lågstadier kan börja klockan 08.00. Men barn som växer mycket i klass 6 -9 bör börja senare på skoldagen.

Det vore också bra om i skollagen slås fast att huckle, i förskolan och skolan, inte ska bäras av skolungdom under 18 år.

Elever borde också nivågrupperas alltså placeras i klasser efter förkunskaper och inte efter ålder.

Lämna kommentar Dela inlägget: