Omedelbar psykvård – en rättighet!

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm.
Alla arbetsföra ska arbeta. Men är man sjuk ska man få adekvat vård och rehabilitering.
Kryssa mig gärna om du har samma prio som jag 

A Omedelbar psykvård.
B Individualiserad vård av personer med PTSD och utbrändhet
C Utbildning av skolsköterskor/läkare att hantera offer för sexövergrepp

Landstinget har en budget på 80 – 100 skattemiljarder – vår försäkring när vi behöver hjälp!

  1. a) Det är inte acceptabelt att en enda psyksjuk person tar livet av sig eller begår brott pga nekad vård.
  2. b) Posttraumatiskt stressyndrom är komplext. Rehabiliteringen har flera steg med stabilisering som början, senare fokus på traumat. Konstupplevelser kan hjälpa genom processen. Därför kvalificerad kultur på recept.
  3. c) Det är viktig att barn/ungdomsoffer för sexövergrepp inser att de blivit utsatta för brott. Välutbildad vårdpersonal på skola och vårdcentraler för själslig och kroppslig vård ska finnas tillgänglig för varje utsatt flicka och pojke.
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *